Anime có thể giúp ta cảm nhận được tình yêu, chúng ta thật sự có thể cảm nhận được sự lãng mạn giống như khi chúng ta xem các cặp đôi có đến được với nhau không hay sự đau đớn của một tình yêu đơn phương không được đáp lại