Tạp chí Voice Newtype vừa đưa ra một danh sách các seiyuu nữ được yêu thích nhất do các fan bình chọn.

Kết quả bình chọn chắc hẳn sẽ làm vui lòng các fan của Mugi.

Click để đọc thêm…