Các anime mùa xuân 2016 đã chính thức kết thúc, với một số bộ được kéo dài sang những mùa tiếp theo. Nhân đó, một trang web chuyên về anime, Animeanime.jp, đã khảo sát 820 người hâm mộ xem anime nào họ thấy hay nhất mùa, và đây là kết quả