Fan của Free! – Iwatobi Swim Club những người dành tình yêu cho Haruka chỉ có vài ngày để đặt hàng trước món quà Haruka từ MOVIC gọi là “Bữa tiệc trang sức.” Chuỗi vòng xanh ngọc kèm với một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt hấp dẫn, và một tấm thẻ nhân vật.

Click để đọc thêm…