Florea Flavia là một công dân nước Romania và là một nghệ sĩ trang điểm, nổi lên trên Facebook nhờ kiệt tác trang điểm mặt kiểu Titan nữ đầy ấn tượng của mình.

Click để đọc thêm…