Bạn muốn được đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của các thành viên câu lạc bộ bơi Iwatobi (Free!) ? Nhà bán lẻ MOVIC đã đáp lại mong muốn của bạn với đồng hồ báo thức bằng giọng nói Free! Enternal Summer.

Click để đọc thêm…