Sony đã tuyên bố trên trang web của ClariS vào ngày 26/5 rằng thành viên của nhóm là Alice sẽ rời khỏi ban nhạc để tập trung cho việc học sau khi album thứ ba của nhóm là “Party Time” được ra mắt vào ngày 4/6.

Click để đọc thêm…