Terra e… [Short Review]

October 19, 2016 | | Anime

tương lai xa xôi, môi trường Trái Đất (bộ này gọi là Terra) bị phá hủy nặng nề, con người phải rời Terra. Họ sản xuất ra các siêu máy tính để cai quản các khu vực, những ai trưởng thành phải tham gia cuộc sát hạch “để thành người lớn”, đồng thời họ cũng tìm cách loại trừ người Mu trong xã hội loài người.