Trong Anime và Manga có rất nhiều nhân vật, từ những nhân vật tưởng chừng như họ còn trẻ đến cả con nít, nhưng thật sự thì họ già cả thế kỷ rồi.