Gần đây các báo đưa tin nhiều về triển lãm tranh minh họa nhật bản với tên gọi Eshi100. Đợt ghé HCM này rảnh nên cũng mục kích qua thử và có 1 số đánh giá chung cho những ai muốn đi hoặc đã đi…

Click để đọc thêm…