Một bộ live-action chuyển thể từ manga Bakuman của Tsugumi Ohba và Takeshi Obata đang được thực hiện để trình chiếu năm 2015.

Click để đọc thêm…