Manga nói về các chàng trai chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ ra mắt vào tháng 08