Tác giả của manga k-on-titan">Attack on Titan, Hajime Isayama đã đưa ra lời xin lỗi vào thứ Tư vì thông điệp ẩn mang nội dung không lành mạnh trong chương mới nhất của manga.

Click để đọc thêm…