Studio anime Sunrise và hãng truyền thông MBS vừa thông báo trên báo chí và trang web được mở vào thứ 4 về việc họ sẽ cho trình chiếu anime mới mang tên Tiger & Bunny.

Click để đọc thêm…