Studio Sunrise vửa mở một trang web để công bố rằng hãng sẽ thực hiện một bộ anime mecha mới mang tên Buddy Complex. Bộ anime “robot chiến đấu kiểu truyền thống” này sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 5 tháng 1 năm sau, và sẽ được trình chiếu trực tuyến trên trang web Bandai Channel.

Click để đọc thêm…