Thứ 2 qua,studio anime Gonzo cũng tiết lộ rằng hãng này thu về được 74 triệu yên (khoảng 900,000 USD – 18 tỉ VND) tổng thu nhập kinh doanh của hãng này, hoặc nói cách khác là thu về được 28 triệu yên (340,000 USD – 6,8 tỉ VND) chỉ trong giai đoạn nửa năm tài chính tính tới hết tháng 3/2011(tháng 10/2010 -> tháng 3/2011). Nửa năm tài chính đầu tiên là tính từ tháng 3 -> tháng 9 năm 2010.

Click để đọc thêm…