Trang web chính thức cho bộ anime Strike Witches vừa được cập nhật ngày hôm nay với thông báo rằng một phần 3 của bộ anime truyền hình và một OVA (mang tên OPERATION VICTORY ARROW, viết tắt là O.V.A.) đang được thực hiện.

Click để đọc thêm…