Spring 2011 Anime Ranking

July 11, 2011 | | Anime

Đây sẽ là nơi mọi người bầu chọn cho bộ anime hay nhất của mùa Xuân vừa qua. Hãy sẵn sàng để bình chọn anime bạn cho là xứng đáng và cho mọi người biết lý do bầu chọn nhé.

Click để đọc thêm…