Studio Kyotoma (JK Meshi!) vừa thông báo vào thứ Năm vừa rồi về short anime Bishōjo Yūgi Unit Crane Geeru (Beautiful Girl Play Unit Crane Game Girls) mà họ đang thực hiện.