Trang web chính của anime Free! đã cập nhật những thông tin về season 2 và xác định sẽ lên sóng vào tháng 7 này. Tiêu đề mới của bộ anime là Free! – Eternal Summer, trang chủ đã được thay đổi và một nhân vật mới sẽ được giới thiệu.

Click để đọc thêm…