[Review] Psycho-Pass

September 4, 2013 | | Anime

Bộ phim là câu chuyện về 1 đội điều tra tội phạm dốc sức duy trì trật tự xã hội trong bối cảnh thời tương lai, khi mà trạng thái cảm xúc, khuynh hướng hành động và cá tính con người có thể được đo lường và đánh giá tức thời. Những thông tin này sẽ được lưu trữ và xử lý bởi hệ thống Sibyl, và thuật ngữ “Psycho-Pass” được ví như 1 tiêu chuẩn để đánh giá bản chất con người. Nhờ vậy, việc xác định tội phạm tiềm ẩn là hoàn toàn khả thi.

Click để đọc thêm…