Trong tiếng thở nhẹ nhàng của màn đêm , giữa những vì tinh tú trong cô đơn chàng trai tóc nâu vẫn nằm đấy , giữa tiếng gọi của một cô gái mà anh chưa hề hay biết .