Prime Style Corporation đã tung ra một ứng dụng dành cho iPhone và các thiết bị iOS khác có tên gọi là Akihabara Guide. Ứng dụng mượn hình ảnh các nhân vật anime nhằm cung cấp thông tin về các cửa hàng và nhà hàng quanh Akihabara (Akiba), trung tâm mua sắm tại Tokyo, nổi tiếng vì chuyên đáp ứng thị hiếu của các fan anime, manga, và game.

Click để đọc thêm…