Nếu bạn đang ở nhật bản và đã trên 18 tuổi, bạn có thể có cơ hội đăng kí trở thành 1 trong số 1000 người có thẻ Black Butler Visa đặc biệt với hình ảnh quản gia ác ma thiết kế bởi Yana Toboso.

Click để đọc thêm…