Studio anime ufotable công bố dàn diễn viên vào thứ 4 trong dự án anime sắp tới Ohero ~Hachi Hachi Aruki~ (Ohenro. 88 niên sử).

Click để đọc thêm…