Aniplex USA đã bắt đầu phát sóng quảng cáo tv series Sword Art Online II với phụ đề tiếng Anh vào hôm thứ bảy. Đoạn quảng cáo giống bản phụ đề tiếng Đức đã được phát sóng trước đó.

Click để đọc thêm…