Ngày 26 tháng 5, PULCHRA đã cho phép đặt hàng trước figure Mikasa tỉ lệ 1/7, figure dài 23cm này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12 với giá 12,000 yen.

Click để đọc thêm…