Anime movie kỷ niệm 20 năm của series Pokémon, công chiếu tại Nhật vào ngày 15-07-2017.