Photo Kano [Review]

July 4, 2016 | | Anime

Khi nhẹ nâng chiếc máy ảnh lên ……
Cũng là lúc tôi thả hồn vào gió …