Nhân dịp vừa xem xong movie 3 của Madoka, mình viết vài dòng về những điều không ổn, hay “lỗi” của series Madoka. Có những lỗi mà nhiều người sẽ nói “Nếu không có điều này thì làm gì có phim mà xem?”, cái đó đúng vì dụng ý tác giả cố tình thêm vào để kéo dài cốt truyện. Nhưng lỗi ở đâu thì cũng nên chỉ ra.

Click để đọc thêm…