Anime sẽ chiếu trên các rạp kèm với phim tổng hợp (compilation film) bắt đầu vào thứ bảy.