Tác giả mới này không tiết lộ danh tính cho đến khi Weekly Playboy News Site tiết lộ trong một buổi phỏng vấn về bút danh Hibari Meguro thực chất là của nữ diễn viên phim cấp ba Noa (hay Torigoe Noa).