Gunpla Builders World Cup lần thứ tư đang được tổ chức, là một giải vô địch nhằm tôn vinh người chế tạo Gunpla đỉnh nhất thế giới, sự kiện được diễn ra bởi Bandai từ tháng hai. Vào ngày 19 tháng 5, các hạng mục trong giải đấu đã được bắt đầu.

Click để đọc thêm…