Một cuộc bỏ phiếu gần đây được tổ chức trên các khu phố của Akihabara để xem nhân vật nữ trong anime có tóc màu xanh dương nào được yêu thích nhất.

Click để đọc thêm…