Công ty sản xuất Disney đã xác nhận trên website của mình rằng họ sẽ phát hành phim Nausicaä of the Valley of the Wind của Hayao Miyazaki và Studio Ghibli trong một bộ đĩa Blu-ray combo tại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 3 năm 2011.

Click để đọc thêm…