Các cô gái trong My Teen Romantic Comedy SNAFU đã trở lại trong các mẫu gỗi ôm mới Saika không xuất hiện trong lần này( nó là giai mà).