Movie Pokémon thứ 13, Pokémon Zoroark: Master of Illusions, sẽ được phát sóng trên Cartoon Network tại Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 2.

Click để đọc thêm…