Film của series light novel mang tên No Game No Life của tác giả Yuu Kamiya đã chính thức được xác nhận bởi các thành viên đoàn làm phim tại MF Bunko J Summer School Festival 2016.