Người viết cái này đang cực kỳ ức chế vì facebook của mình không có bao nhiêu mạng, nhưng ngày nào xuất hiện những status rất hùng hồn, drop anime. Một khi các thanh niêm bỏ anime nào là phải lên mạng ra tuyên bố, kèm theo vài lời chê bai, phân tích này nọ.