Cuối tuần vừa qua, Movic đã giới thiệu móc khóa cho các cô gái trong Sword Art Online II trên ViVimus…

Click để đọc thêm…