Fan hâm mộ đã sử dụng mô hình Gundam để làm lại một bài hát của A-Rise.

Click để đọc thêm…