Nhà bán lẻ online Right Stuf đã liệt kê DVD OVA Holy Knight phát hành bởi công ty Media Blasters và bộ phim 009-1: The End of the Beginning live-action vào danh sách bán của mình. Theo như danh sách, đĩa OVA sẽ chỉ có phụ đề và sẽ được bày bán vào ngày 14 tháng Mười với giá US$12.99 còn phim live-action sẽ bán với giá US$14.99 vào 28 tháng Mười.

Click để đọc thêm…