MManga của Tetsuya Imai nói về các cô gái nắm giữ sức mạnh có thể biến những thứ trong trí tưởng tượng thành hiện thực và một ông lão.