Vào sáng ngày 18/12, trang web chính thức của “SOS Dan” tại địa chỉ haruhi.tv đã bị thay bằng thông báo lỗi: “This page cannot be displayed.” và một đường link dẫn đến Docomo Anime Store. Trên đó có một dòng thông báo:
Bản chuyển thể anime của The Disappearance of Nagato Yuki-chan đang được thực hiện

Click để đọc thêm…