Số báo tháng 12 tạp chí Monthly Comic Zero-Sum của Ichijinsha vừa công bố một bản chuyển thể anime truyền hình cho bộ manga Strange+ của Verno Mikawa. Đây sẽ là tác phẩm đầu tiên của Mikawa được chueyern thể thành anime.

Click để đọc thêm…