Chương mới “Episode 8” của Ikeda sẽ ra mắt vào tháng tới.