Crystal na Yōsuke ra mắt bộ manga kể về cặp tình nhân khoái rượu chè vào năm 2015.