Dự kiến anime sẽ khởi chiếu trong năm 2016. Công đoạn animation sẽ do TMS Entertainment thực hiện.