Số tháng 6 của tạp chí Comptiq (thuộc Kadokawa) vừa thông báo vào thứ 7 rằng Lucky Star (mangaka: Kagami Yoshimizu) sẽ tạm dừng 1 thời gian, do tác giả đang có kế hoạch thực hiện do một project mới. Chi tiết khi nào manga trở lại sẽ được thông báo trên số tháng 12 ra vào ngày 10 tháng 9.

Click để đọc thêm…