Tác giả từng dừng sáng tác 1 năm trước và tiếp tục bộ manga vào tháng 06.